نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی سیاسی آرشیو برنامه ای

شنبه 19 بهمن 1398 ساعت: 18:03 | مدت: 52 دقیقه

بررسی و تحلیل سفر رئیس جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران و دیدار با مقامات كشورمان
با حضور ماهر(تهیه كننده)، صفاری(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده)، دكتر رضا حجت(دكترای علوم سیاسی و پژوهشگر پژوهشكده سیاست خارجی ایران) و دكتر محمد قادری(سردبیر روزنامه تهران تایمز)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو