نسخه آرشیو پخش آرشیو

افق سیاست آرشیو برنامه ای

یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت: 21:30 | مدت: 21 دقیقه

اتحادیه اروپا و برگزیت و جلیقه زردها در سال 98
با حضور خانم هدیه لو(تهیه كننده)، خانم تقی ملا(گوینده)، یوسفی(نویسنده) و دكتر رضوان پور(كارشناس مسائل اروپا)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو