نسخه آرشیو پخش آرشیو

بدون خط خوردگی آرشیو برنامه ای

شنبه 25 خرداد 1398 ساعت: 19:00 | مدت: 1 ساعت

حضور ایران در نشست شانگهای و سیكا- موانع و مشكلات جذب سرمایه گذاری خارجی كشور و نقش بخش خصوصی- مطرح شدن كمبود قطعه دلیل اصلی كمبود عرضه خودرو- اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان در انتظار حمایت دستگاه قضا \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
با حضور موسوی(تهیه كننده)، عسگری(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با دكتر رامین مهمان پرست(سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه)، دكتر احمد كیمیایی(عضو كمیسیون سرمایه اتاق بازرگانی)، دكتر محمدعلی اسفنانی(مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران)، مهندس محمدرضا نجفی منش(رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو) و دكتر ابوالفضل ابوترابی(عضو كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو