نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی سیاسی آرشیو برنامه ای

دوشنبه 8 اردیبهشت 1399 ساعت: 17:30 | مدت: 50 دقیقه

بررسی و تحلیل اتحادیه اروپا و آشكار شدن تضادهای درونی در گذر زمان
با حضور ماهر(تهیه كننده)، حسینی(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده آیتم)، دكتر محمدسجاد واعظ(كارشناس مسائل بین الملل)، مصطفی صادقی(دبیر هفته نامه مثلث) و ارتباط تلفنی با دكتر علیرضا محرابی(تحلیلگر مسائل بین الملل)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو