نسخه آرشیو پخش آرشیو

مهرخانه آرشیو برنامه ای

یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 ساعت: 10:00 | مدت: 53 دقیقه

نقش مادری و همسری در تحكیم بنیان خانواده
با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، خانم جعفرپور(كارشناس مجری)، خانم صدیقی(مستندساز)، خانم كاظمی(گزارشگر و نویسنده)، سید امیر یوسف فخار(آیتم ساز ) و خانم طهورا نوروزی(رئیس سابق اداره عفاف و حجاب وزارت كشور)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو