نسخه آرشیو پخش آرشیو

بدون خط خوردگی آرشیو برنامه ای

شنبه 13 مهر 1398 ساعت: 19:00 | مدت: 1 ساعت

حذف معافیتهای مالیاتی، درآمد آفرین یا ضد تولید- ماهیت اعتراضات مردمی در چند شهر عراق- فسادزدایی از مناطق آزاد- ابعاد توان راهبردی ایران و عبور از مرحله بازدارندگی به توان ضربه متقابل با توجه به اذعان كارشناسان راهبردی آمریكائی- بررسی ماهیت، ابعاد و اهداف مافیای خودرو در ایران
با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، عبیری(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با دكتر شهباز حسن پور بیگلری(رئیس فراكسیون اصناف مجلس)، آرمان خالقی(عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت)، دكتر حسن لاسجردی(تحلیلگر مسائل منطقه)، دكتر محسن پوراحمدی(مدیركل حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد)، دكتر روح الله مدبر(تحلیلگر روابط بین الملل) و دكتر علی علیلو(رئیس كمیته تحقیق و تفحص از خودرو سازی مجلس نهم)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو