نسخه آرشیو پخش آرشیو

بدون خط خوردگی آرشیو برنامه ای

شنبه 7 دی 1398 ساعت: 19:00 | مدت: 1 ساعت

بررسی نقش و جایگاه مجلس در قانون اساسی- انتقادها به نحوه پیش فروشها و تنظیم بازار خودرو- كنترل و مدیریت تورم و نرخ ارز- آینده پروژه های مشاركتی طرح ملی مسكن- بازتاب رزمایش روسیه، چین و ایران
با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، مروی(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با دكتر مهدی رحمانی(حقوقدان و استاد دانشگاه)، حسن كریمی سنجری(كارشناس صنعت خودرو)، دكتر مهدی دادفر(كارشناس صنعت خودرو)، عبدالله مشكانی(كارشناس پولی و بانكی)، فرشید ایلاتی(كارشناس حوزه مسكن) و زهیر اصفهانی(كارشناس مسائل رسانه)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو