نسخه آرشیو پخش آرشیو

بدون خط خوردگی آرشیو برنامه ای

شنبه 5 بهمن 1398 ساعت: 19:00 | مدت: 1 ساعت

عقب نشینی نسبی اروپا از فعال سازی مكانیسم ماشه- بررسی ابهامات طرح جدید بانكداری- چرا ثبت سفارش پوشاك در مناطق آزاد مجاز شد؟- آخرین اخبار در خصوص آثار تخریبی در عین الاسد- پیام رهبر معظم انقلاب به پنجاه و چهارمین نشست اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا \r\n
با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، عسگری(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با دكتر رضا حجت(كارشناس مسائل بین الملل)، عبدالله مشكانی(كارشناس مسائل اقتصادی)، بهنام آقاحسین شیرازی(قائم مقام مركز پژوهشهای راهبردی اتحادیه پوشاك)، مجید نامی(نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی پوشاك ایران)، دكتر روح الله مدبر(كارشناس مسائل بین الملل) و دكتر مهدی حمزه پور(عضو هیئت علمی دانشكده مدیریت دانشگاه امام صادقع) \r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو