نسخه آرشیو پخش آرشیو

مهرخانه آرشیو برنامه ای

یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت: 10:00 | مدت: 53 دقیقه

بهار طبیعت
با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، خانم جعفرپور(كارشناس مجری)، خانم صدیقی(مستندساز)، خانم طاهرزاده(گزارشگر)، خانم مستعان(آیتم ساز و نویسنده) و خانم سمیه بزره كار(مهندس كامپیوتر و دانشجوی دكترای كسب و كار)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو