نسخه آرشیو پخش آرشیو

بدون خط خوردگی آرشیو برنامه ای

سه شنبه 27 فروردین 1398 ساعت: 19:00 | مدت: 51 دقیقه

بررسی راهكارهای اقدام متقابل ایران در برابر آمریكا- علل عدم شكل گیری رقابت در میان كمپانی های خودرو سازی داخلی كشور در حوزه كیفیت و قیمت- رویكرد و اقدامات وزرات جهاد كشاورزی در حوزه تراریخته ها\r\n\r\n
با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، عسگری(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با حجت الاسلام دكتر مجتبی ذوالنوری(عضو كمیسیون و سیاست خارجی امنیت ملی مجلس)، دكتر علی خاكساری(استاد دانشكده خودرو)، مهندس عادل پیرمحمدی(معاون مهندسی و طراحی محصول گروه صنعتی ایران خودرو) و جهانفر دانشیان(دبیر كارگروه ایمنی زیستی وزرات جهاد كشاورزی)\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو