نسخه آرشیو پخش آرشیو

رهیافت آرشیو برنامه ای

سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 ساعت: 18:45 | مدت: 42 دقیقه

اسلام، اصالت صلح یا اصالت جنگ
با حضور طالبی(تهیه كننده)، صفرآبادی فراهانی(كارشناس مجری)، دكتر شریف لك زایی(عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) و دكتر محمدرضا یقینی(پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در حوزه دین)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو