نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی سیاسی آرشیو برنامه ای

سه شنبه 3 دی 1398 ساعت: 17:30 | مدت: 1 ساعت 15 دقیقه

تحلیل و بررسی بیانیه حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران و ماهیت سیاسی آن
با حضور ماهر(تهیه كننده)، حسینی(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده)، دكتر علیرضا چناری(عضو هیئت علمی دانشگاه)، دكتر محسن دیانت(رئیس دانشگاه پیام نور غرب تهران) و ارتباط تلفنی با رمضانعلی ملك(كارشناس مسائل سیاسی و حقوقی) و دكتر افشین زرگر(استاد دانشگاه و كارشناس مسائل حقوقی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو