نسخه آرشیو پخش آرشیو

صد سال به این سالها آرشیو برنامه ای

دوشنبه 4 فروردین 1399 ساعت: 14:00 | مدت: 1 ساعت 46 دقیقه

مجله عصرگاهی، سرگرمی و تفریحی نوروز 99، ویژه روز جهانی هواشناسی
با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، بابایی(خواننده)، محمد رستگاری(كارشناس سازمان هواشناسی)، امیر اسماعیل سركرده(كارشناس سازمان هواشناسی)، خانم دكتر شینا انصاری(كارشناس سازمان هواشناسی) و ارتباط تلفنی با احمد حمزه زاده(معاون گردشگری، اداره كل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی) و دكتر حمید زادبوم(معاون وزیر صمت و سرپرست سازمان توسعه تجارت) ایران)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو