نسخه آرشیو پخش آرشیو

روایت مهربانی آرشیو برنامه ای

جمعه 15 فروردین 1399 ساعت: 13:30 | مدت: 29 دقیقه

پویش مهربانی و بیماری كرونا\r\n
با حضور خانم بی تقصیر(تهیه كننده)، خانم بیات(گوینده بخش هشتگ مهربانی)، خانم عین علی(گوینده)، خانم واعظیان(گوینده)، حدادی(گوینده)، شفیعی(گوینده)، زهدی(گوینده آیتم)، عمادی(گوینده)، خانم بی تقصیر(گوینده اخبار فضای مجازی)، خانم عمادی(گزارشگر مركز همدان)، خانم اسدی(گزارشگر مركز یزد)، خانم شاهچراغ(گزارشگر مازندران) و خانم بیات(گزارشگر سراب آذربایجان شرقی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو