نسخه آرشیو پخش آرشیو

مهرخانه آرشیو برنامه ای

یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت: 10:00 | مدت: 53 دقیقه

مفهوم خانه و خانواده در سبك زندگی ایرانی-اسلامی
با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، خانم جعفرپور(كارشناس مجری)، خانم صدیقی(آیتم ساز)، خانم كاظمی(گزارشگر و نویسنده)، سید امیر یوسف فخار(آیتم ساز) و مهرداد فلاطونی(روانشناس اجتماعی، عضو هیئت مدیران مركز توسعه آموزشهای نوین ایرانیان، پژوهشگر و نویسنده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو