نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی سیاسی آرشیو برنامه ای

شنبه 22 تیر 1398 ساعت: 17:30 | مدت: 1 ساعت 15 دقیقه

بررسی توان اروپا برای حفظ برجام و نفوذ كاخ سفید بردولت مردان و سیاستمداران اتحادیه اروپا
با حضور ماهر(تهیه كننده)، حسینی(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده)، دكتر علی ابراهیمی(پژوهشگر مسائل سیاسی)، دكتر سهراب سعدالدین(پژوهشگر مسائل اروپا در موسسه ایران یوریكا) و ارتباط تلفنی با دكتر مصطفی دولتیار(كارشناس مسائل بین الملل)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو