نسخه آرشیو پخش آرشیو

بدون خط خوردگی آرشیو برنامه ای

دوشنبه 3 تیر 1398 ساعت: 19:00 | مدت: 1 ساعت

تا چه اندازه امكان خصوصی سازی حقیقی (نه خصولتی) ایران خودرو و سایپا و تاثیرات آن بر صنعت و بازار خودرو و سایپا وجود دارد؟- درخواست مذاكره پمپئو در شرایط تحریم- فراخوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تشكل های دانشجوئی در خصوص مشاركت در تصمیم سازی و سیاستگذاری حوزه فرهنگی كشور- قوه قضائیه، نوآوری ها و ابتكارات مورد نیاز در حوزه جرائم مدنی و جرائم حوزه اجتماعی- فقدان حضور موثر انبوه سازان در ارائه ابتكارات تولید مسكن ارزان و با كیفیت و راهكارهای فعال سازی
با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، عسگری(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با علی علیلو(نماینده ادوار مجلس)، علیرضا محرابی(استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران)، حسن بنیانیان(رییس كمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی)، علی اصغر تدین(مدیركل خدمات قضایی انفورماتیك قوه قضاییه)، شهرام كوسه غراوی(عضو كمیسیون عمران مجلس) و حسن محتشم(عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو