نسخه آرشیو پخش آرشیو

نیم نگاه- گروه بهداشت و تندرستی(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت: 12:00 | مدت: 40 دقیقه

انگ كرونا و جامعه درمان كشور \r\n
ارتباط تلفنی با دكتر علی ماهر(معاون برنامه ریزی ستاد فرماندهی مدیریت كرونا در كلان شهر)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو