نسخه آرشیو پخش آرشیو

دیروزنامه آرشیو برنامه ای

یکشنبه 4 خرداد 1399 ساعت: 22:45 | مدت: 10 دقیقه

نقد طنز گونه عملكردها، شخصیت ها و سیاست گذاران دوره پهلوی. در این برنامه از مجلات طنز و فكاهی دوره قبل از انقلاب بهره گرفته شده است كه ویژه چهلمین سالگرد انقلاب می باشد.\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو