نسخه آرشیو پخش آرشیو

تا طلوع سحر آرشیو برنامه ای

سه شنبه 6 خرداد 1399 ساعت: 03:30 | مدت: 56 دقیقه

مناسك اذان صبح- دلجویی از رنجوران- در عبادت دچار كسالت نشویم- هوشیاری و بیداری- مرحوم مجتهدی تهرانی با موضوع از ابراز آنچه اطلاع نداریم ابا نكنیم- بوستان معرفت با موضوع هرآنكس كه دندان دهد نان دهد- اذان صبح به افق تهران: 4:10، موذن: دكتر قاسم رضیعی
با حضور خانم رهگذر(تهیه كننده)، عبیری(گوینده) و دكتر مهدی رستمی(پژوهشگر، محقق و عضو هیئت علمی دانشگاه)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو