نسخه آرشیو پخش آرشیو

تا طلوع سحر آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 7 خرداد 1399 ساعت: 03:30 | مدت: 56 دقیقه

مناسك اذان صبح- مطالعه مستمر- در عبادت دچار كسالت نشویم- موهبت دانائی- مرحوم مجتهدی تهرانی با زسیدن به دوست واقعی- بوستان معرفت با موضوع پروانه و صدق محبت او- اذان صبح به افق تهران: 4:09، موذن:مرحوم محمد غفاری
با حضور خانم رهگذر(تهیه كننده)، عبیری(گوینده) و دكتر مهدی رستمی(پژوهشگر، محقق و عضو هیئت علمی دانشگاه)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو