نسخه آرشیو پخش آرشیو

فردای روشن آرشیو برنامه ای

جمعه 9 خرداد 1399 ساعت: 11:45 | مدت: 10 دقیقه

ویژه شعار سال، جهش تولید
با حضور روزبهانی(تهیه كننده)، راسخ(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با خان محمدی(دبیر كل بنیاد ملی گندم كاران)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو