نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی اقتصادی آرشیو برنامه ای

سه شنبه 20 خرداد 1399 ساعت: 14:30 | مدت: 1 ساعت 10 دقیقه

اقتصاد روستا و توسعه صنایع دستی بمناسبت روز صنایع دستی
با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، خانم حسنی دخت(كارشناس مجری)، مهندس محمدحسین دهقانی(معاون اداره كل حمایت از تولید صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)، مهندس جواد نوفرستی(كارشناس مسائل اقتصادی) و ارتباط تلفنی با دكتر جانعلی بهزاد نسب(رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شركت مادر تخصصی صندوق توسعه سرمایه گذاری در بخش كشاورزی) و دكتر حسین حاتمی(نماینده مجلس یازدهم)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو