نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش بازگشت به حیفا- قسمت 1 آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 1 خرداد 1399 ساعت: 05:30 | مدت: 30 دقیقه

ماجرای مبارزه دختر و پسری در فلسطین با اسرائیل غاصب\r\n
كارگردان: اكبر زنجانپور هنرمندان: نگین خواجه نصیر، احمد ایرانیخواه نویسنده: غسان كنفانی\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو