نسخه آرشیو پخش آرشیو

صبح و گفت و گو آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت: 07:00 | مدت: 1 ساعت 25 دقیقه

پرداخت تضمینی پول گندم كاران به گندم كاران- گران شدن قیمت لبنیات- گران شدن هزینه تاكسی های اینترنتی- پیشنهادات گردشگری
با حضور طالبی(تهیه كننده)، راسخ(كارشناس مجری)، خانم شعار(آیتم ساز و گوینده آیتم)، و ارتباط تلفنی با دكتر علی خان محمدی(دبیر كل بنیاد ملی گندم كاران)، عنایت بیابانی(قائم مقام خانه كشاورز)، محمدرضا بنی طبا(مدیر روابط عمومی انجمن صنایع لبنی كشور)، دكتر محمدعلی اسفنانی(مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران)، دكتر رضا الفت نسب(عضو هیئت مدیره اتحادیه كسب و كارهای مجازی)، علی حبیبی فرد(كارشناس گردشگری) و مهندس محسن قریب(كارشناس گردشگری)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو