نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی اقتصادی آرشیو برنامه ای

شنبه 24 خرداد 1399 ساعت: 14:30 | مدت: 1 ساعت 10 دقیقه

دست فروشی و سهم اقتصادی آن
با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، مروی(كارشناس مجری)، مصطفی زادگان(گوینده اخبار فضای مجازی)، دكتر محمدباقر معتمد(رئیس مركز پژوهش های اتاق اصناف و كارشناس اقتصادی)، مهندس فرزاد هوشیار(رئیس سابق خدمات اجتماعی شهرداری تهران)، مهندس مهدی هوشیار(معاون هماهنگی و امور مناطق شركت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر در شهرداری تهران) و ارتباط تلفنی با دكتر علی بابائی كارنامی(نماینده منتخب مجلس یازدهم)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو