نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی اقتصادی آرشیو برنامه ای

یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت: 14:30 | مدت: 1 ساعت 10 دقیقه

انحصار در كارگزارهای بورس
با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، احمدی فرد(كارشناس مجری)، امینیان(گزارشگر)، دكتر سید امیر اعتمادی(مدیر سرمایه گذاری شركت سبد گردانی، مدیر سابق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات و كارشناس بازار سرمایه)، دكتر علیرضا كدیور(كارشناس بازار سرمایه و مدیرعامل شركت كارگزاری ایرانیان)، دكتر سید روح الله میرصانعی(دبیركل كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار) و ارتباط تلفنی با دكتر احسان عامری(مدیر آموزش كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو