نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی اقتصادی آرشیو برنامه ای

دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت: 14:30 | مدت: 1 ساعت 10 دقیقه

اولویتهای اقتصادی مجلس یازدهم
با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، مروی(كارشناس مجری)، مصطفی زادگان(گوینده اخبار فضای مجازی)، دكتر مصطفی سمیعی نسب(عضو هیئت علمی دانشگاه امام جعفر صادقع) و ارتباط تلفنی با حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی(نماینده مجلس یازدهم)، دكتر علی بابائی كارنامی(نماینده مجلس یازدهم)، دكتر محسن علیزاده(نماینده مجلس یازدهم) و دكتر معین الدین سعیدی(نماینده مجلس یازدهم)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو