نسخه آرشیو پخش آرشیو

از بالفور تا معامله قرن آرشیو برنامه ای

جمعه 30 خرداد 1399 ساعت: 19:00 | مدت: 55 دقیقه

مسئله فلسطین و سازمان ملل
با حضور خانم غیاثوند(تهیه كننده)، عمادی(كارشناس مجری)، خواجه حسینی(گزارشگر) و دكتر احمد مومنی راد(استاد دانشگاه تهران و استاد حقوق بین الملل)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو