نسخه آرشیو پخش آرشیو

رویداد آرشیو برنامه ای

شنبه 31 خرداد 1399 ساعت: 12:00 | مدت: 55 دقیقه

ویژه شهادت دكتر مصطفی چمران- روز بسیج اساتید- با سخنگویان: سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولید كنندگان- تحلیل صدور قطعنامه شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی ضد ایران- اخبار دنیای بین الملل- تفویض اختیارات ستاد ملی مدیریت بیماری كرونا به استانها
با حضور موسوی(تهیه كننده)، عبیری(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با مهندس مهدی چمران(برادر شهید دكتر مصطفی چمران، رئیس بنیاد شهید چمران و رئیس سابق شورای شهر تهران)، دكتر محمدرضا ابن الدین حمیدی(جانشین بسیج اساتید كشور و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسینع)، مهرداد ایزدی(مدیركل دفتر مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان)، دكتر حسن بهشتی پور(كارشناس مسائل بین الملل)، خانم حسنیه سادات شبیری(گوینده اخبار بین الملل) و دكتر حسین عرفانی (رئیس اداره مراقبت از بیماریهای واگیردار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو