نسخه آرشیو پخش آرشیو

نیم نگاه- گروه بهداشت و تندرستی(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 4 تیر 1399 ساعت: 12:00 | مدت: 40 دقیقه

چرایی پلمب مراكز درمانی دامپزشكی \r\n
با حضور خانم دكتر انصاری(مدیر كل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو