نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی اقتصادی آرشیو برنامه ای

یکشنبه 1 تیر 1399 ساعت: 14:30 | مدت: 1 ساعت

نقش آفرینی اصناف در اقتصاد ایران
با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، مروی(كارشناس مجری)، ابراهیم درستی(نائب رئیس اتاق اصناف ایران و نماینده وزیر در امور اصناف)، یحیی حاجبی(كارشناس مسائل اقتصادی) و ارتباط تلفنی با عباس هاشمی(دبیركل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران) و محمدعلی اسفنانی(مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو