نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی اقتصادی آرشیو برنامه ای

سه شنبه 3 تیر 1399 ساعت: 14:30 | مدت: 58 دقیقه

بررسی روند خصوصی سازی و واگذاریها، پرونده كشت و صنعت مغان
با حضور خانم آقازاده(تهیه كننده)، راسخ(كارشناس مجری)، دكتر احمد علیرضا بیگی(عضو شوراها و امور داخلی مجلس، نماینده مردم تبریز و عضو كمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان خصوصی سازی)، محسن جلواتی(قائم مقام سازمان دیده بان شفافیت و عدالت)، همت قلی زاده(كارشناس اقتصادی حوزه برنامه و بودجه) و ارتباط تلفنی با دكتر حیدری كرد زنگنه(رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی) و عبدالله پوری حسینی(رئیس سابق خصوصی سازی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو