نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی اقتصادی آرشیو برنامه ای

دوشنبه 2 تیر 1399 ساعت: 14:30 | مدت: 1 ساعت 10 دقیقه

ساماندهی بازار مسكن و مالیات بر خانه های خالی
با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، كریمی تفرشی(كارشناس مجری)، خانم شناگر(خبرنگار خبرگزاری ایرنا)، دكتر كمال اطهاری(پژوهشگر اقتصاد توسعه)، دكتر سید محمود فاطمی عقدا(معاون سابق وزیر مسكن، رئیس سابق مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی و استاد دانشگاه) و ارتباط تلفنی با دكتر اقبال شاكری(عضو كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی) و دكتر سید مجتبی بیگدلی(رئیس انجمن انبوه سازان مسكن و ساختمان)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو