نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی اقتصادی آرشیو برنامه ای

یکشنبه 8 تیر 1399 ساعت: 14:30 | مدت: 59 دقیقه

حمایتهای قضایی برای تولید
با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، احمدی فرد(كارشناس مجری)، مصطفی زادگان(كارشناس خبری)، دكتر جواد یدایی امناب(قاضی دادگستری شهرستان بهارستان)، حمیدرضا محمدی كركان(عضو كانون وكلا دادگستری) و ارتباط تلفنی با سید كاظم موسوی(نائب رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو