نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی اقتصادی آرشیو برنامه ای

شنبه 7 تیر 1399 ساعت: 14:30 | مدت: 59 دقیقه

حمایت قضایی برای تولید با توجه به اثربخشی حمایتهای قضایی در بهبود فضای كسب و كار و الزامات تشدید مبارزه با قاچاق و رانت در نظام اقتصادی
با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، مروی(كارشناس مجری)، مصطفی زادگان(گوینده اخبار فضای مجازی)، دكتر معرفت نجفی سها(دادیار دادسرای دیوان عالی كشور و مدرس دانشگاه)، دكتر حسین شعبانی(وكیل دادگستری و عضو كانون وكلا) و ارتباط تلفنی با دكتر منصور شكراللهی(نماینده مجلس یازدهم)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو