نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی اقتصادی آرشیو برنامه ای

دوشنبه 9 تیر 1399 ساعت: 14:30 | مدت: 59 دقیقه

ارزهایی كه به خانه برنمیگردد
با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، كریمی تفرشی(كارشناس مجری)، مصطفی زادگان(كارشناس خبری)، سید احمد حسینی فر(عضو اتاق بازرگانی مشترك ایران و عمان، ایران و عراق، ایران و هند و ایران و چین)، دكتر سید احمد قاسمی(كارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه)، خانم نسترن شاكر(خبرنگار خبرگزاری ایونا) و ارتباط تلفنی با سید كمال سید علی(معاون سابق ارزی بانك مركزی و مدیرعامل سابق صنوق ضمانت صادرات ایران) و دكتر احسان قمری(مدیركل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو