نسخه آرشیو پخش آرشیو

نیم نگاه- گروه بهداشت و تندرستی(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت: 12:00 | مدت: 40 دقیقه

علل حادثه آتش سوزی در كلینیك شب گذشته شمال تهران
ارتباط تلفنی با خانم دكتر خداكرمی(دبیر كمیته سلامت شورای شهر)، دكتر خسروی(معاون بهداشت حرفه ای مركز سلامت محیط و كار وزارت بهداشت) و دكتر مجتبی خالدی(سخنگوی سازمان اورژانس كشور)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو