نسخه آرشیو پخش آرشیو

صبا گو آرشیو برنامه ای

جمعه 13 تیر 1399 ساعت: 17:30 | مدت: 30 دقیقه

مسابقه ای در حوزه گویندگی و اجرای برنامه طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو