نسخه آرشیو پخش آرشیو

نیم نگاه- گروه بهداشت و تندرستی(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت: 12:00 | مدت: 40 دقیقه

بهزیستی و تمهیدات كنترل اپیدمی كرونا در مراكز مراقبتی و نگهداری\r\n
ارتباط تلفنی با مهندس سراج(مدیركل دفتر مراكز امور توانبخشی و مراقبتی بهزیستی) و مهندس كاظمی(مدیركل امور مشاركت های مردمی بهزیستی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو