نسخه آرشیو پخش آرشیو

پیام ولایت آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت: 13:55 | مدت: 5 دقیقه

گزیده بیانات رهبری- اوج افتخار ملی مبارزه با كرونا متعلق است به كلیه مجموعه های درمانی
علی اصغر شرفی(تهیه كننده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو