نسخه آرشیو پخش آرشیو

قرارگاه آرشیو برنامه ای

شنبه 4 مرداد 1399 ساعت: 21:00 | مدت: 45 دقیقه

بسیج سلامتی- انعكاس اخبار و فعالیت های پایگاه های سلامت محله ها و شهرها- همدلی و نقش جوانان مومن ایرانی در رزمایش همدلی و مقابله با كرونا\r\n
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو