نسخه آرشیو پخش آرشیو

فقه پویا آرشیو برنامه ای

سه شنبه 24 تیر 1399 ساعت: 14:50 | مدت: 40 دقیقه

بررسی مسئولیت مدنی ناقلان بیماری های همه گیر(مثل كرونا) با توجه به قاعده فقهی حقوقی تحذیر

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو