نسخه آرشیو پخش آرشیو

رو به راه آرشیو برنامه ای

دوشنبه 6 مرداد 1399 ساعت: 09:30 | مدت: 1 ساعت 20 دقیقه

اخلاق و حقوق اجتماعی- آسیب های روانی، اقتصادی، اجتماعی كرونا و پس از آن
محمدحسن جلالی(تهیه كننده) و رضا هدایتفر(گوینده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو