نسخه آرشیو پخش آرشیو

نیم نگاه- گروه بهداشت و تندرستی(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 8 مرداد 1399 ساعت: 12:00 | مدت: 40 دقیقه

دستاوردهای انتقال خون در كشور\r\n
ارتباط تلفنی با دكتر صمدی نیا(رئیس بیمارستان بقیه الله) و دكتر حاجی بیگی(سخنگوی سارمانان انتقال خون كشور)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو