نسخه آرشیو پخش آرشیو

بخوان به نام پروانه آرشیو برنامه ای

جمعه 10 مرداد 1399 ساعت: 09:00 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

برنامه ای شاد و مفرح ویژه روز عید با آیتم های نمایشی طنز و ارتباط با بازیگران و هنرمندان
تهیه كننده : پگاه عموزاده گویندگان : نسرین زارع – امین بختیاری

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو