نسخه آرشیو پخش آرشیو

رویداد آرشیو برنامه ای

شنبه 21 تیر 1399 ساعت: 12:00 | مدت: 55 دقیقه

21تیرماه، روز حجاب و عفاف- با سخنگویان: ارتباط با سازمان حمایت از تولیدكنندگان و مصرف كنندگان- نارضایتی 67 درصد مردم آمریكا از عملكرد ترامپ- برجسته نمایی رسانه های غربی درباره حادثه نطنز- اخبار بین الملل- طرح پرونده حقوقی ترور سردار سلیمانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل چگونه آمریكا و نهادهای بین المللی را به چالش كشید
با حضور موسوی(تهیه كننده)، عبیری(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با سید سجاد جلینی(پژوهشگر حوزه قیام گوهرشاد و كشف حجاب)، سید جواد احمدی(سرپرست اداره كل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از تولیدكنندگان و مصرف كنندگان)، دكتر علیرضا رضاخواه(كارشناس مسائل رسانه)، دكتر حسن عابدینی(كارشناس مسائل رسانه)، خانم حسنیه سادات شبیری(گوینده اخبار بین الملل) و دكتر خیرالله پروین(عضو هیئت علمی دانشگاه و كارشناس حقوق بین الملل)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو