نسخه آرشیو پخش آرشیو

رویداد آرشیو برنامه ای

شنبه 14 تیر 1399 ساعت: 12:00 | مدت: 55 دقیقه

چالش های مطرح شدن طرح مالیات بر عایدی سهام- با سخنگویان: ارتباط با سازمان حمایت از تولیدكنندگان و مصرف كنندگان- برگزاری نشست ویدئو كنفرانسی آستانه درباره سوریه- درخواست ایران از كمیسیون مشترك برجام برای رسیدگی به كوتاهی طرفین اروپایی- اخبار دنیای بین الملل
با حضور موسوی(تهیه كننده)، عبیری(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با دكتر محسن زنگنه(عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس)، دكتر بهنود قاسمی(مدیركل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولید كنندگان)، دكتر فرزان شهیدی(كارشناس مسائل غرب آسیا)، محمدحسن آصفری(نماینده منتخب مجلس یازدهم) و خانم حسنیه سادات شبیری(گوینده اخبار بین الملل)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو