نسخه آرشیو پخش آرشیو

صبح و گفت و گو آرشیو برنامه ای

دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت: 07:00 | مدت: 1 ساعت 25 دقیقه

با سخنگویان: كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور- برگزاری آزمون كنكور- نارضایتی گندمكاران از نرخ خرید گندم- بسته پیشنهادی بورس در مجلس- كمبود ماسك دولتی
با حضور طالبی(تهیه كننده)، راسخ(كارشناس مجری)، خانم شعار(گوینده آیتم) و ارتباط تلفنی با علی حدادی(سخنگوی كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور)، دكتر منادی سفیدان(رئیس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس)، دكتر عنایت بیابانی(قائم مقام دبیر كل خانه كشاورز كشور)، علی خانمحمدی(دبیر كل بنیاد ملی گندمكاران)، دكتر جعفر قادری(عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس)، دكتر بهنام بهزارفر(رئیس مركز آموزش و فرهنگ سازی بورس)، دكتر بهمن صبور(نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران) و دكتر ایرج حریرچی(قائم مقام وزیر بهداشت)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو