نسخه آرشیو پخش آرشیو

تكیه آرشیو برنامه ای

سه شنبه 11 شهریور 1399 ساعت: 09:00 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

شناخت و شیوه عزاداران حسینی (ع) با گویندگی محی الدین تقی پور
تهیه كننده: مژگان فرزین

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو